خرید پلن‌های اشتراک پایگاه خبری صنایع مدرن  

به پایگاه خبری صنایع مدرن خوش آمدید

برای خرید پلن‌های اشتراک پایگاه خبری صنایع مدرن کافی است از طریق فرمی که در پایین همین صفحه قرار دارد، اقدام نمایید

نوع ۱

هزار تومان ۴۴۹
سالیانه
 • دسترسی به اخبار روزانه و لحظه ای
 • دسترسی به گزارش های صوتی و تصویری
 • دسترسی نامحدود به محتوای آنلاین ماهنامه پیوست
 • دانلود نامحدود مطالب ماهنامه پیوست به صورت پی دی اف
 • دانلود پی دی اف نسخه کامل ماهنامه پیوست
 • دسترسی به آرشیو

نوع ۲

هزار تومان ۹۹۹
سالیانه
 • دسترسی به اخبار روزانه و لحظه ای
 • دسترسی به گزارش های صوتی و تصویری
 • دسترسی نامحدود به محتوای آنلاین ماهنامه پیوست
 • دانلود نامحدود مطالب ماهنامه پیوست به صورت پی دی اف
 • دانلود پی دی اف نسخه کامل ماهنامه پیوست
 • دسترسی به آرشیو

نوع ۳

میلیون و ۹۷۵هزار تومان ۱
سالیانه
 • دسترسی به اخبار روزانه و لحظه ای
 • دسترسی به گزارش های صوتی و تصویری
 • دسترسی نامحدود به محتوای آنلاین ماهنامه پیوست
 • دانلود نامحدود مطالب ماهنامه پیوست به صورت پی دی اف
 • دانلود پی دی اف نسخه کامل ماهنامه پیوست
 • دسترسی به آرشیو

نوع ۴

میلیون و ۲۵۰ هزار تومان ۲
سالیانه
 • دسترسی به اخبار روزانه و لحظه ای
 • دسترسی به گزارش های صوتی و تصویری
 • دسترسی نامحدود به محتوای آنلاین ماهنامه پیوست
 • دانلود نامحدود مطالب ماهنامه پیوست به صورت پی دی اف
 • دانلود پی دی اف نسخه کامل ماهنامه پیوست
 • دسترسی به آرشیو

نوع ۵

میلیون و ۱۲۵هزار تومان ۳
سالیانه
 • دسترسی به اخبار روزانه و لحظه ای
 • دسترسی به گزارش های صوتی و تصویری
 • دسترسی نامحدود به محتوای آنلاین ماهنامه پیوست
 • دانلود نامحدود مطالب ماهنامه پیوست به صورت پی دی اف
 • دانلود پی دی اف نسخه کامل ماهنامه پیوست
 • دسترسی به آرشیو

نوع ۶

میلیون و ۳۴۷هزار تومان ۴
سالیانه
 • دسترسی به اخبار روزانه و لحظه ای
 • دسترسی به گزارش های صوتی و تصویری
 • دسترسی نامحدود به محتوای آنلاین ماهنامه پیوست
 • دانلود نامحدود مطالب ماهنامه پیوست به صورت پی دی اف
 • دانلود پی دی اف نسخه کامل ماهنامه پیوست
 • دسترسی به آرشیو

نوع ۷

میلیون و ۶۰۰هزار تومان ۵
سالیانه
 • دسترسی به اخبار روزانه و لحظه ای
 • دسترسی به گزارش های صوتی و تصویری
 • دسترسی نامحدود به محتوای آنلاین ماهنامه پیوست
 • دانلود نامحدود مطالب ماهنامه پیوست به صورت پی دی اف
 • دانلود پی دی اف نسخه کامل ماهنامه پیوست
 • دسترسی به آرشیو

نوع ۸

میلیون ۸۷۰ هزار تومان ۷
سالیانه
 • دسترسی به اخبار روزانه و لحظه ای
 • دسترسی به گزارش های صوتی و تصویری
 • دسترسی نامحدود به محتوای آنلاین ماهنامه پیوست
 • دانلود نامحدود مطالب ماهنامه پیوست به صورت پی دی اف
 • دانلود پی دی اف نسخه کامل ماهنامه پیوست
 • دسترسی به آرشیو